Transport goriva

Transport goriva - Sva vozila na prevoz derivata BMB, BIO DIZEL, EURO DIZEL u vlasnistvu Golf-Šped-a su aluminijumske cisterne od 2 i 3 komore, sa mogućnošću prevoza dve različite vrste derivata.

Vozila poseduju digitalne merne grupe sa štampačima, baždarene od strane zavoda za merenje, i opremljena su sa podnim punjenjem, (euro utakanje), elektro sondama, pumpom za istakanje u nadzemne i podzemne rezervoare kao i crevima za istakanje od 45m (tanka creva sa pištoljem) i 20m (debela creva).

Nosivost cisterni su 8.000 lit, 11.000 lit, 16.000 lit, 30.000 lit. 32.000 lit.