Golf-Sped

Autoprevoznicka radnja „Golf-Šped“ od 1991 godine vrši prevoz naftnih derivata i rasutih materijala u zemlji i inostranstvu modernim prevoznim sredstvima, u skladu sa Evropskom konvencijom medjunarodnom transportu opasnog tereta u drumskom saobraćaju (ADR).

Posedujemo 30 transportnih vozila novije generacijeVršimo prodaju i prevoz kamenih agregata, kamena tucanika za sve Vaše potrebe. Sve vrste tucanika, kamenog agregata 0/31.5mm 0/63mm, 31/63mm, 63-120mm, sve vrste frakcije 0/2mm, 2/4mm, 4/8mm, 8/16, 16/32. Za sve agregate posedujemo odgovaraju atest izdat od Instituta za puteve Ad Beograd. U najkracem roku, možete dobiti materijal na željenu adresu. U 2017. godini isporučili smo preko 300.000 tona agregata.

Vršimo prevoz svih vrsta žitarica, pšenice, kukuruza, uljane repice, soje, ječma itd. Posedujemo ISO SERTIFIKATE, SRPS ISO 9001:2015 SRPS OHSAS 18001:2007, SRPS ISO 14001:2004 izdate od ISOQAR Ltd, Cobra Court, 1 Blackmore Road Stretford, Mančester, M32 0QY, UK.

ISO standardi

QMS
ISO 9001:2015 ISO 14001:2004, OHSAS 18001:2007

Naša firma shvatajući značaj QMS-a donela je odluku o implementaciji zahteva standarda ISO 9001:2015 ISO 14001:2004, OHSAS 18001:2007, transport nafte i naftnih derivata i rasutih materijala u domaćem i međunarodnom drumskom transportu, izvršila je sve neophodne pripreme, počela da primenjuje i da generiše sve zahteve navedenog standarda, što je za rezultat imalo uspešnu sertifikaciju i izdavanje sertifikata koji potvrđuje da primenjujemo i održavamo sve zahteve standarda sistema menadžmenta kvalitetom ISO 9001:2015 ISO 14001:2004, OHSAS 18001:2007. Sertifikaciju je sprovelo renomirano sertifikaciono telo ISOQAR ltd. Manchester M32 0QY, United Kingdom. Ovo je još jedan od elemenata koji potvrđuje uređenost, stručnost i tačnost našeg sistema.Posedovanje sertifikata ISO 9001:2015 ISO 14001:2004, OHSAS 18001:2007, koji Vam dostavljamo u prilogu, biće signal našim kupcima, partnerima i široj zajednici da kontinuirano proizvodimo kvalitet i da će od nas uvek dobijati uslugu ugovorenog kvaliteta u ugovoreno vreme i na ugovorenom mestu (koncept Just-in-time).

CMR osiguranje

Posedujemo puno CMR osiguranje od odgovornosti za štete na robi i štete pričinjene trećim licima.

GSP praćenje

U mogućnosti smo da Vam pružimo direktno praćenje vozila putem GPS-a.